MIB theme có gì?

Theme MIB có gì:

- tối ưu theo google pagespeed. Kết quả

- tối ưu tốc độ load. kết quả

- Theme dữ liệu cấu trúc Microdata cho SEO onpage. tham khảo

- ....

Chia sẽ bài viết tới bạn bè